imatge_producte

Gespa sintètica, mixte i natural

Escollir sistema constructiu

Base granular compactada Base granular i asfàltica Sub-base elàstica
-
 • - Planimetria i uniformitat normal
 • - Problabilitat de blandons i deformitats davant accidents climàtics
 • - Canvi de gespa cost economic elevat
 • - Increment cost econòmic inicial
 • - Increment cost econòmic
 • - (Base elàstica de 10-35 mm de component elàstic i resina de poliureta)
+
 • - Cost economic inicial inferior
 • - Bona absorció d’impacte
 • - Planimetria i uniformitat correcte
 • - Llarga durada en condicions optimes de joc
 • - Molt bona absorció d’impacte i restitució energia