imatge_producte

Gespa sintètica, mixte i natural

Com constuir un camp de gespa sintètica

BASE GRANULAR I ASFALTAT BASE GRANULAR COMPACTADA
1. Gespa artificial + (Sílice + Component elàstic)
2. Una capa d’asfalt 3 cm*
3. Una capa d’asfalt 4 cm*
4. Una capa d’arids seleccionats
5. Superficie existent

Drenatge subterráni perimetral
1. Gespa artificial + (Sílice + Component elástic)
2. Una capa d’arids seleccionats
3. Una capa de graves seleccionades
4. Una capa de graves matxacades
5. Superficie existent

Drenatge subterráni interior
(OPCIÓ SUB-BASE ELÁSTICA 10-35 mm)